Zadzwoń do nas:
Biuro: +48 (42) 227 59 55
Tel. Kom: +48 693 339 210
[gtranslate]

RODO

Od dnia 25 maja 2018 r., Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”), wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z usług internetowych. W związku z powyższym, w tej informacji przedstawiamy skrót najważniejszych zagadnień dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszej strony internetowej www.fllimeoni.pl. Prosimy Cię o jej przeczytanie, nie zajmie to więcej niż kilka minut.

Administratorzy

Administratorami Twoich danych osobowych będą:
• właściciel strony internetowej www.fllimeoni.pl - Fratelli Meoni Polonia Spedycja i Transport Międzynarodowy Sp. z o.o., adres: 95-054 Ksawerów, Wola Zaradzyńska, ul. Południowa 1, a także nasi zaufani partnerzy:
• usługodawca hostingowy - FORWEB – Dostawca Usług Telekomunikacyjnych, Biurowe Centrum Biznesu ul. Łagiewnicka 54/56 budynek B. pok. 1010, 91-463 Łódź; https://forweb.pl/
• twórca strony internetowej, serwis informatyczny i ochrona danych - Ceprobi Sp. z o.o., 91-073 Łódź ul. Legionów 125, http://www.ceprobi.pl.

Czym są dane osobowe

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszej strony internetowej www.fllimeoni.pl takimi danymi mogą stać się np. adres e-mail, adres IP, imię i nazwisko, numer telefonu, adres URL żądania, nazwa domeny, identyfikator urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, liczba kliknięć, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, data i godzina korzystania z Serwisu, typ i wersja systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies z których używasz podczas korzystania z naszych usług.

Podstawa i cel przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a w przypadkach korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej www.fllimeoni.pl wystąpią, co do zasady dwie z nich:

1. Niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której jesteś stroną.
Umowa to regulamin danej usługi – w naszym przypadku strony internetowej www.fllimeoni.pl. Jeśli zatem zawieramy z Tobą umowę o realizację usługi zapewniającej Ci możliwość zapoznania się z treściami znajdującymi się na naszej stronie internetowej www.fllimeoni.pl w oparciu o zapisy jej regulaminu - to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy. Bez tej możliwości nie bylibyśmy w stanie zapewnić Ci usługi, a Ty nie mógłbyś z niej korzystać.

2. Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje między innymi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa naszego serwisu internetowego www.fllimeoni.pl (np. sprawdzenie, czy do panelu administracyjnego nie usiłuje się zalogować nieuprawniona osoba), w celu dochodzenia praw i roszczeń, dokonania pomiarów statystycznych, ulepszania jakości naszej strony i dopasowania jej treści do potrzeb i wygody użytkowników, jak również prowadzenia marketingu i promocji własnych usług.

Twoje dane, w ramach świadczenia przez nas usługi wyświetlania Ci treści naszej strony internetowej www.fllimeoni.pl, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot je przetwarzający jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych, wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy - czyli zgodnie z opisem powyżej. Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

Przekazywanie danych

Twoje dane będziemy przetwarzać my i nasi zaufani partnerzy wymienieni na wstępie, ale mogą być one również powierzone do przetwarzania innym podmiotom. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych i zgodnych z wymienionymi podstawami. Przekazywanie danych ma miejsce na ogół w przypadku współpracy z podwykonawcą (np. agencją marketingową) lub usługodawcą (np. dostawcą usług przechowywania danych). W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku.

Cookies

Na naszej stronie internetowej www.fllimeoni.pl używamy technologii, takich jak pliki cookie i im podobnych, służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści, oraz analizowania ruchu na naszej stronie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również nasi zaufani partnerzy. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które Twoja przeglądarka wysyła do naszego serwera przy każdorazowym wejściu przez Ciebie na naszą stronę (lub jej podstronę) z tego urządzenia.

Twoje uprawnienia

Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez nas i zaufanych partnerów: masz prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.

Regulamin Świadczenia Usług Elektronicznych przez Fratelli Meoni Polonia Spedycja i Transport Międzynarodowy Sp. z o.o.

Definicje

Fratelli Meoni Polonia - oznacza Fratelli Meoni Polonia Spedycja i Transport Międzynarodowy Sp. z o.o., adres: 95-054 Ksawerów, Wola Zaradzyńska, ul. Południowa 1.

Regulamin - oznacza niniejszy dokument.

Portal - oznacza platformę informatyczno-informacyjną udostępnioną w sieci Internet, stworzoną przez Fratelli Meoni Polonia, umożliwiającą Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez Fratelli Meoni Polonia i/lub jej Partnerów przez Fratelli Meoni Polonia w na stronie internetowej www.fllimeoni.pl oraz na jej podstronach.

Partner - oznacza podmiot współpracujący z Fratelli Meoni Polonia.

Użytkownik - oznacza każdą osobę, która korzysta z Portalu.

Usługi - oznacza w szczególności usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144 poz. 1204 z poz. zm.) , między innymi takie jak:
Usługi informacyjne - usługi zapewniające Użytkownikom dostęp za pośrednictwem Portalu do materiałów tekstowych graficznych i multimedialnych udostępniane na indywidualne żądanie użytkownika w taki sposób aby użytkownik miał do nich dostęp czasie przez siebie wybranym.
Usługi reklamowe - usługi polegające na emisji reklam na Portalu.

Postanowienia ogólne
Regulamin określa ogólne warunki świadczenia Usług, ogólne zasady korzystania z Portalu.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Poprzez fakt korzystania z Portalu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług
Umowa o świadczenie Usług informacyjnych zostaje zawarta z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce internetowej adresu URL Portalu.

Warunki techniczne
Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie:
hardware, połączenie z siecią Internet, przeglądarkę internetową, inne oprogramowanie wymagane dla korzystania z wybranych Usług. Fratelli Meoni Polonia zastrzega, że dla skorzystania z pełnej funkcjonalności Portalu, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash oraz cookies.

Prawa i obowiązki Użytkowników
Użytkownik uprawniony jest do korzystania Portalu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w poszanowaniu praw własności intelektualnej.

Odpowiedzialność Fratelli Meoni Polonia
Fratelli Meoni Polonia zastrzega możliwość wystąpienia w treściach publikowanych na Portalu omyłek pisarskich, to jest niezamierzonych niedokładności, błędów pisarskich lub innych podobnych usterek w tekście. W związku z czym Fratelli Meoni Polonia nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność prezentowanych na stronach Portalu informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników.
Fratelli Meoni Polonia zastrzega, że korzystanie z Portalu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.
Fratelli Meoni Polonia nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z Portalu przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do tego, że dane i informacje na stronach Portalu sprostają oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.
Fratelli Meoni Polonia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie zarządzania finansami.
Fratelli Meoni Polonia nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronach Portalu.
Fratelli Meoni Polonia nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na stronach Portalu oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.
Fratelli Meoni Polonia nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Portalu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

Prawa własności intelektualnej

Przyjęty w na stronach Portalu wybór i układ udostępnianych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej.
Portal zawiera utwory chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne treści, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki, programy informatyczne i materiały multimedialne.
Treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, Fratelli Meoni Polonia udostępnia na stronach Portalu na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartych umów, w tym umów licencyjnych.
Wszelkie prawa do treści udostępnianych na stronach Portalu, w tym do jego elementów tekstowych i graficznych, wybór i układ stron oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej.
Korzystanie z treści udostępnianych na stronach Portalu nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnianych utworów lub baz danych.
Użytkownik może korzystać z utworów i/lub baz danych na stronach Portalu jedynie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.Nr 47 poz.211 z późn. zm.).
Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie elektronicznie lub w jakikolwiek inny sposób Portalu w całości lub części bez uprzedniej pisemnej zgody Fratelli Meoni Polonia poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

Ochrona prywatności

Fratelli Meoni Polonia w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników.
Fratelli Meoni Polonia umożliwia korzystanie z Portalu w sposób anonimowy, jednak gromadzi informacje dotyczące połączenia urządzenia końcowego użytkownika z infrastrukturą techniczną Portalu, w tym: informacje dotyczące komputera i logowania tzw. logi systemowe zawierające datę, czas wizyty, i nr IP komputera, z którego nastąpiło połączenie, oraz dane na temat statystyki oglądalności stron, ruchu do i z poszczególnych witryn. Powyższe działania mają na celu udoskonalenie Portalu oraz dostosowywania go do potrzeb Użytkownika.
Dane Użytkowników Portalu wykorzystuje się w następujących celach: świadczenia usług, pomiaru i ulepszania usług i treści, informowania o usługach Fratelli Meoni Polonia i/lub osób trzecich, prowadzenia działań marketingowych lub promocyjnych. Dane te Fratelli Meoni Polonia zbiera i przetwarza wspólnie z zaufanymi partnerami. Fratelli Meoni Polonia i zaufani partnerzy gromadzą informacje o Użytkownikach wyłącznie do własnego użytku.
Każdy Użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu niewielkich informacji tekstowych w ramach mechanizmu cookies poprzez skorzystanie z opcji wyłączenia tego mechanizmu w przeglądarce internetowej. Fratelli Meoni Polonia zastrzega, jednak, że zablokowanie mechanizmu cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Portalu lub braku możliwości personalizowania dostępnych ustawień.
Jakiekolwiek przekazywanie informacji osobom trzecim odbywa się w jeżeli tego wymagają lub to umożliwiają przepisy obowiązującego prawa.

Ochrona danych osobowych
Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Fratelli Meoni Polonia który przetwarza dane osobowe w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.
Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania, chyba, że dane, których dotyczy powyższe żądanie są niezbędne do świadczenia danej usługi.
Fratelli Meoni Polonia zastrzega, że w przypadku zgłaszania Fratelli Meoni Polonia problemów związanych z korzystaniem z Portalu, Użytkownicy zobowiązani będą do podania określonych danych osobowych, z zastrzeżeniem prawa Fratelli Meoni Polonia do przechowywania kopii takiej korespondencji.

Postanowienia końcowe
Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony na której Regulamin został udostępniony.
Fratelli Meoni Polonia zastrzega sobie prawo umieszczania treści reklamowych na stronach Portalu w formach stosowanych w Internecie.
Fratelli Meoni Polonia zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu.
Korzystanie przez Użytkownika z Portalu po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.